امام على عليه السلام : آن كه بر مسند قضاوت مى نشيند ، بايد ميان مردم در اشاره و نگاه و نشستن برابرى را مراعات كند .
ائمه اطهار

امام على عليه السلام :
آن كه بر مسند قضاوت مى نشيند ، بايد ميان مردم در اشاره و نگاه و نشستن برابرى را مراعات كند .

9
2321
احادیث مرتبط :
ائمه اطهار

امام على عليه السلام :
عدالت شالوده اى است كه جهان بر آن استوار است .

4
2540
ائمه اطهار

امام علی علیه السلام فرمودند:
شیرازه دین، دو چیز است: انصاف داشتن و مواسات با برادرانت.

5
2664
logo-samandehi