امام علی علیه السلام فرمودند: دوستى به خاطر خدا، محکم‌تر از پیوند خویشاوندى است.
ائمه اطهار

امام علی علیه السلام فرمودند:
دوستى به خاطر خدا، محکم‌تر از پیوند خویشاوندى است.

4
388
احادیث مرتبط :