امام علی علیه السلام فرمودند: زیبایی زندگی در قناعت است.
ائمه اطهار

امام علی علیه السلام فرمودند:
زیبایی زندگی در قناعت است.

6
821
احادیث مرتبط :