امام على عليه السلام : اگر خواهان صفات عالى هستى از حرامها دورى كن .
ائمه اطهار

امام على عليه السلام :
اگر خواهان صفات عالى هستى از حرامها دورى كن .

4
852
احادیث مرتبط :
ائمه اطهار

امام على عليه السلام :
زيركى مؤمن به دورى كردنش از حرامها و شتاب او به سوى خصلتهاى والاست .

5
1093
ائمه اطهار

امام جواد علیه السلام :
هر کس کار زشتی را نیک شمارد، در آن کار شریک باشد.

5
2002