امام علی علیه السلام فرمودند: خودپسندى، سرآغاز کم خِرَدى است.
ائمه اطهار

امام علی علیه السلام فرمودند:
خودپسندى، سرآغاز کم خِرَدى است.

4
795
احادیث مرتبط :