امام جواد علیه السلام : آن که سازش و مدارا را ترک کند ، ناگواری به او روی آورد .
ائمه اطهار

امام جواد علیه السلام :
آن که سازش و مدارا را ترک کند ، ناگواری به او روی آورد .

1
811
احادیث مرتبط :
ائمه اطهار

امام على عليه السلام :
حكيم نيست آن كس كه مدارا نكند با كسى كه چاره اى جز مدارا كردن با او نيست.

6
2008